Zadanie


www.gminaostrowmaz.home.pl/
Zadanie jest proste. Musicie wyszukać i zebrać jak najwięcej informacji o mieście i gminie oraz przedstawić je w ciekawy i atrakcyjny sposób. Z zebranych materiałów przygotujcie prezentacje, również multimedialne, zdjęcia, albumy i plakaty. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na sesjach rady miasta i gminy. Dla autorów najlepszej pracy przewidziana jest nagroda. A zatem do roboty i powodzenia.