Kryteria oceny

Wymagania
Podstawowe
1 pkt
Rozszerzające
2 pkt
Dopełniające
3 pkt
Wykraczające
4 pkt
Poziom merytoryczny 
Niewiele interesujących informacji.
Pobieżna realizacja tematu.
Temat nie w pełni zrealizowany.
Wyczerpujące przedstawienie tematu.
Wrażenia wizualne 
Nieczytelne treści, błędy językowe, źle dobrane kolory, mało zdjęć.
Treści poprawne, mało interesujące, brak błędów językowych, odpowiednia kolorystyka,   mało ciekawe zdjęcia.
Projekt estetyczny. Treści poprawnie zredagowane.
Zdjęcia dobrej jakości.
Projekt przykuwający uwagę. Interesująco zredagowane treści. Dużo ciekawych zdjęć dobrej jakości
Znajomość narzędzi
Użycie funkcji podstawowych. 
Użycie funkcji podstawowych i mało skomplikowanych.
Dobra znajomość narzędzia. Nauka na błędach.
Bardzo dobra znajomość narzędzi.
Współpraca w grupie
Bardzo słaba praca grupowa. Nieporozumienia między członkami grupy, przewaga przygotowań indywidualnych
Słaba praca grupowa, jednak wiele prac wykonywanych jest indywidualnie
Dobra współpraca, ale zadania są nierównomierne rozłożone między członków grupy
Doskonała współpraca całej grupy na każdym etapie

  • 16 pkt: ocena celująca
  • 15-14: ocena bardzo dobra
  • 13-11: ocena dobra;
  • 10-8: ocena dostateczna;
  • 7-5: ocena dopuszczająca;
  • 4-0: ocena niedostateczna;